Tagalog

Tinutulungan ang mga magulang sa buong mundo na turuan ang kanilang mga anak ng tungkol sa Bibliya. God has given you a great responsibility – to raise your children in His Ways. But the busyness of life can make this difficult. Bible Pathway Adventures is here to help. We’ve created action-packed Bible stories to help your children learn the foundation of their faith in a fun creative way. Mula kay Noe, kay Moises, Goliat, at hanggang sa huling paglalakbay ni Pablo patungong Roma, tinatalakay ng mga seryeng aralin ng Bible Pathway Adventures ang buong Bibliya. Upang mabasa ang mga kuwento o ma- download ang mga planong aralin para sa mga guro, I-klik lang ang alinman sa mga kuwento sa ibaba.